Hoppa till innehåll

Idélistan.

Tovian.se uppdatering

Påbörjat / Slutfas

Uppdatera mycket av färgvalen på sidan, generell design men viktigast var nog footern. Nytt utseende samt tillagd ”Nyhetsbrev”-funktion.

Sellery.se

Påbörjat / Uppstartsstadie / Idéutveckling

En ”turn key” redo tjänst för webbhandel. Logotyp, hemsida, produkter, betalportal – allt ingår till en månadskostnad. Betalas kvartalsvis. Uppläggningskostnad på 995:- som täcker registrering av domän och webbhotell.

Fynd106se

Påbörjat / Uppstartsstadie / Idéutveckling

Webbshop för Skattegårdens Handelshus i Ödeshög. Ej beställt projekt utan byggs upp för ”proof of concept”.

SimpleHotelSoftware

Påbörjat / Designstadie / Idéutveckling

Ett HMS med modern och enkel design. Enkelt att skala upp elller ner med HTML, CSS, JAVA & PHP. Många funktioner som saknats i tidigare upplevda HMS. Tanke med gratis version upp till 10 rum. Över 10 rum påbörjas prenumerationsbaserad tjänst.

CFtools

Påbörjat / Designstadie / Idéutveckling

Utveckla designen och funktioner av CFtools (CFcloud) för DayZ. Många existerande funktioner kan utvecklas och bli mycket bättre men framförallt så behöver sidans design och funktionernas design utvecklas till att bli både bättre fungerande men också responsiv för olika skärmupplösningar.

Följ utveckling och tankar i detta blogginlägg